Već posedujete korisnički nalog?

Prijavite se sa Vašim korisničkim imenom i lozinkom
(Vaš Web čitač mora imati omogućene "kolačiće")Pomoć za Vaš Web čitač mora imati omogućene "kolačiće"

Da li ste ovde prvi put?

Za pristup sistemu koriste se sledeća pravila:

Korisničko ime sastavljeno je od Vašeg broja indeksa, tako na primer: broj indeksa glasi 13/1 (prvo polje označava godinu upisa, a drugo polje redni broj).

Korisničko ime mora da ima 6 karaktera tako da se u navedenom slučaju dodaju tri nule između broja 13 i broja 1 - 130001 .

Slučaj 2: 13/77 daje korisničko ime 130077

Lozinka: Poslednjih 6 brojeva vašeg matičnog broja.